Opvoedcoaching

Als coach en moeder merk ik regelmatig dat opvoeden soms moeilijk kan zijn. Soms heeft een ouder behoefte aan ‘even sparren’. Iemand die meekijkt, meedenkt en soms een spiegel voorhoudt.

Op zoek naar oplossingen

Vaak zijn 1 a 2 sessies genoeg om weer met nieuwe inzichten verder te kunnen. Ook binnen de Opvoedcoaching werk ik oplossingsgericht waarbij we kijken naar succeservaringen. Wanneer ging het wel goed? Hoe kunnen we dat vertalen naar de hulpvraag in het hier en nu? Opvoedcoaching kan ook ingezet worden wanneer het kind te jong is om zelf gecoacht te worden.

Geboorte In Kaart

Wanneer jouw kind vastloopt kan dit bij jou als ouder gevoelens van machteloosheid oproepen. Waarom doet hij/zij wat hij doet? Het uigangspunt van Geboorte In Kaart is dat gedrag altijd logisch is. Iedere geboorte heeft impact, op een kind maar ook op ons als volwassenen. Door de geboorte in kaart te brengen wordt gedrag logisch en kan daardoor begrepen worden. Je onderzoekt waar gedrag vandaan komt, door gezien te worden kan de verandering starten. Geboorte In Kaart kun je zowel inzetten om gedrag van je kind beter te begrijpen als om je eigen gedrag beter in kaart te brengen. Ook wanneer je weinig weet van je geboorte kun je aan de slag, op basis van je lichaamsgeheugen kunnen we samen ontdekken jouw geboorte was, welk gedrag daar uit voortvloeit maar ook welke behoefte daar achter schuilt. 
Een Geboorte In Kaart traject bestaat uit een intakegesprek van 1,5 uur. Na dat gesprek schrijf ik een verslag waarin het geboorteverhaal samengevat wordt, de patronen beschreven zijn en de achterliggende behoeften. Nadat je het verslag ontvangen hebt volgt een kort nagesprek om vragen over het verslag te bespreken. Dit nagesprek duurt ongeveer 30 minuten.