Kindercoaching

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag. Kinderen en jongeren (8-16 jaar) krijgen begeleiding bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden, het versterken van hun zelfvertrouwen en het ontdekken van hun talenten.

Duwtje in de rug

Als kindercoach maak ik aansluiting bij je kind en maak daarbij gebruik van diverse coachingstechnieken en coachingsmaterialen. Ik werk met kinderen vanaf 8 jaar omdat kinderen vanaf deze leeftijd over het algemeen zelf kunnen aangeven waar ze problemen ondervinden of waar ze hulp bij nodig hebben. Mijn uitgangspunt is dat Kindercoaching een kortdurend ‘duwtje in de rug’ moet zijn.

Als blijkt dat een kortdurend traject niet voldoende hulp biedt bij de hulpvraag die er ligt verwijs ik je/jullie door. Het streven is om maximaal 5 sessies te werken aan een hulpvraag. Het kan zijn dat tijdens het werken aan de hulpvraag een nieuwe hulpvraag naar voren komt, samen kijken we dan naar wat nodig is om dit aan te pakken.

Een observatie op school en/of gesprek met ouders/verzorgers en leerkracht/Intern Begeleider behoort ook tot de mogelijkheden. Soms kan het helpend zijn om het gedrag van je kind ook op een andere plek dan thuis onafhandelijk te laten observeren. Afhankelijk van de uitkomst van deze observatie kunnen we het plan van aanpak verder bijstellen. Zo kan er een goed plan op maat gemaakt worden. 

De mogelijkheden van het kind

Als kindercoach ga ik altijd uit van de mogelijkheden van het kind en stel dit centraal, ga ik samen met het kind op zoek naar eigen kwaliteiten en kracht. Kinderen leren eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen. Kinderen leren hoe ze hun eigen denken en handelen zelf positief kunnen beïnvloeden. Hierbij werk ik oplossingsgericht waarbij we uitgaan van succeservaringen van je kind. Wanneer ging iets nieuws leren wel goed? Hoe kunnen we deze kennis gebruiken in het hier en nu?