Ik leer leren

Bij Ik leer leren gaan kinderen met een groepje leeftijdgenoten actief aan de slag met de aangereikte handvatten in de vorm van testjes, spelletjes, oefeningen en gesprekken.

Leren leren

De training is gericht op de vaardigheden van het ‘leren leren’. Hoe doe je dat, leren? De kinderen krijgen inzicht in hun manier van leren en kunnen elkaar hierbij tips geven, zo leren ze ook van elkaar.
 

De training is geschikt voor:

  • kinderen in de bovenbouw van de basisschool;
  • hoogbegaafde kinderen;
  • brugklassers;
  • kinderen uit het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen;
  • jongeren in het MBO en HBO.

Bijeenkomsten

De ‘Ik leer leren training’ bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur en is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. De training wordt in groepjes van 4 tot 6 kinderen gegeven. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren, dus welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren.

Onderwerpen

Les 1: Hoe leer ik en wat wil ik hier leren?
Les 2: Leren omgaan met faalangst + motivatie strategieën
Les 3: Leren plannen en organiseren + geheugen leren gebruiken
Les 4: Leren omgaan met concentratie
Les 5: Ontdekken leerstijlen, op een slimme manier je hersens gebruiken

Prijs € 150,- , excl. werkboek à € 32,50

Groepstraining

De groepstraining wordt gegeven op woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur in de praktijkruimte. Je kunt je kind aanmelden en bij voldoende aanmeldingen zal er een nieuwe groep gestart worden. Het minimum aantal deelnemers is 4. ‘Ik leer leren’ kan ook ingepast worden in een individueel coachingstraject. Je betaalt dan een aangepast tarief voor de coaching, je betaalt voor 1 uur in plaats van 1,5 uur en daarnaast een toeslag voor het werkboek. Het kan zijn dat het wenselijk is dat ik resultaten van de training bespreek met de leerkracht, mentor of zorgcoördinator die betrokken is bij uw kind. Contact met derden is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.

Meer informatie kunt u ook vinden op www.ikleerleren.nl