Ik leer leren

Bij Ik leer leren gaan kinderen met een groepje leeftijdgenoten actief aan de slag met de aangereikte handvatten in de vorm van testjes, spelletjes, oefeningen en gesprekken.

Leren leren

De training 'Ik Leer Leren' is gericht op de vaardigheden van het ‘leren leren’. Hoe doe je dat, leren? De kinderen krijgen inzicht in hun manier van leren en kunnen elkaar hierbij tips geven, zo leren ze ook van elkaar.
 

De training is geschikt voor:

  • kinderen in de bovenbouw van de basisschool;
  • hoogbegaafde kinderen;
  • brugklassers;
  • kinderen uit het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen;
  • jongeren in het MBO en HBO.

Bijeenkomsten

De ‘Ik leer leren training’ bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur en is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. De training wordt in groepjes van maximaal 4kinderen gegeven. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren, dus welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren.

Onderwerpen

Les 1: Hoe leer ik en wat wil ik hier leren?
Les 2: Leren omgaan met faalangst + motivatie strategieën
Les 3: Leren plannen en organiseren + geheugen leren gebruiken
Les 4: Leren omgaan met concentratie
Les 5: Ontdekken leerstijlen, op een slimme manier je hersens gebruiken

 


 

Workshops 'Plannen en uitvoeren' en 'Motivatie verhogen' 

Naast de training 'Ik Leer Leren' zijn ook de workshops 'Plannen en uitvoeren' en 'Motivatie verhogen' beschikbaar. 
De workshop Plannen en uitvoeren behandelt het plannen en uitvoeren van deze planning. De workshop start met een test om er achter te komen welk type je kind is om zo zicht te krijgen op de valkuilen van het plannen. Met de uitslag van deze test en door verschillende werkvormen en activiteiten leert je kind zich verbinden aan plannen en uitvoeren. 

De workshop Motivatie verhogen helpt jongeren hun motivatie te (her)vinden en deze in te zetten bij het leren. 
Wat leert je kind van deze training? Wat levert het op?
Je kind:
-leert hoe hij/zij grip krijgt op motivatie
-leert kiezen om iets wèl of juist iets niet te doen
-krijgt inzicht in welke vaardigheden hij/zij nodig heeft
-krijgt een aanzet tot het leren ontwikkelen van die vaardigheden
-leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar taken en toekomst

De workshops zijn ontwikkeld door Tea Adema, auteur van Ik Leer Leren en worden gegeven aan maximaal 4 kinderen per keer. Hierdoor is er ruim voldoende ruimte is voor individuele ondersteuning en coaching op een oplossingsgerichte manier en passend bij pubers. 
De workshops bestaan uit 2 sessies van 1,5 uur. Het werkboek krijgen de kinderen na afloop van de training als naslagwerk mee naar huis.  

 

Groepstraining

Je kunt je kind aanmelden en bij voldoende aanmeldingen zal er een nieuwe groep gestart worden. Het minimum aantal deelnemers is 2 en het maximum is 4. ‘Ik Leer Leren’ kan ook ingepast worden in een individueel coachingstraject. Het kan zijn dat het wenselijk is dat ik resultaten van de training bespreek met de leerkracht, mentor of zorgcoördinator die betrokken is bij je kind. Contact met derden is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.

Meer informatie kun je ook vinden op www.ikleerleren.nl